EDUCATIEF PARTNERSCHAP


Ouderbetrokkenheid, werkgroep educatief partnerschap

We zien de ouders als educatieve partners en we  vinden de betrokkenheid van de ouders voor onze school belangrijk omdat ouders en school samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het kind.

Ouders worden actief betrokken bij de voortgang van het ontwikkelingsproces van hun kind. De MR., waaronder een vertegenwoordiging van ouders, adviseert en denkt mee over ons onderwijskundig beleid. De werkgroep Educatief Partnerschap (werkgroep bestaande uit ouders en leerkrachten) wordt indien daar aanleiding toe is betrokken bij ons onderwijs.