DOCUMENTEN


Schoolinformatie

 

Schoolgids 2023-2024
Schoolplan
Addendum schoolplan 2022-2026
Schoolondersteuningsprofiel
Uitstroom leerlingen 2022-2023
TSO Handboek
Informatie over leerplicht

Schoolprotocollen

 

Formulier Vrij verzoek www.jl.nu/verlof
Internet en Social Media protocol https://jl.nu/index.php?section=26&page=287

Informatievoorziening gescheiden ouders:  https://jl.nu/index.php?section=26&page=279

Als ouders gaan scheiden is dat voor alle betrokkenen een ingrijpende gebeurtenis. Als school staan wij samen met u voor het welzijn van de kinderen. Een basisvoorwaarde is goede communicatie. Om dit te waarborgen vindt u in onderstaand document het bovenschoolse protocol van onze stichting Jong Leren.  Graag voegen wij als Jacobaschool de volgende punten toe:

  • In het belang van de kinderen verwachten wij dat beide ouders aan de oudergesprekken deelnemen, zodat de informatie aan beide ouders gelijk is.

  • Bij communicatie per mail over belangrijke wijzigingen, zetten wij de andere ouder (met het ouderlijk gezag) in de cc, zodat er geen informatieachterstand ontstaat.

  • Eventuele nieuwe partners kunnen alleen tijdens 10 minutengesprekken aanwezig zijn in overleg met de leerkracht(en) en bij schriftelijke toestemming van beide ouders.