DOCUMENTEN


Schoolinformatie

Schoolgids 2021-2022 download hier
Schoolplan download hier
Addendum schoolplan download hier
Onderwijsprofiel download hier
Uitstroom leerlingen download hier
TSO Handboek download hier
Informatie over leerplicht download hier

Schoolprotocollen

Formulier Vrij verzoek www.jl.nu/verlof
Internet en Social Media protocol https://jl.nu/index.php?section=26&page=287
Informatievoorziening gescheiden ouders:  https://jl.nu/index.php?section=26&page=279

Als ouders gaan scheiden is dat voor alle betrokkenen een ingrijpende gebeurtenis. Als school staan wij samen met u voor het welzijn van de kinderen. Een basisvoorwaarde is goede communicatie. Om dit te waarborgen vindt u in onderstaand document het bovenschoolse protocol van onze stichting Jong Leren.  Graag voegen wij als Jacobaschool de volgende punten toe:

  • In het belang van de kinderen verwachten wij dat beide ouders aan de oudergesprekken deelnemen, zodat de informatie aan beide ouders gelijk is.

  • Bij communicatie per mail over belangrijke wijzigingen, zetten wij de andere ouder (met het ouderlijk gezag) in de cc, zodat er geen informatieachterstand ontstaat.

  • Eventuele nieuwe partners kunnen alleen tijdens 10 minutengesprekken aanwezig zijn in overleg met de leerkracht(en) en bij schriftelijke toestemming van beide ouders.