OUDERVERENIGING


Alle ouders van de kinderen op school zijn lid van de Oudervereniging (OV). Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt het bestuur van de oudervereniging gekozen. Het bestuur bestaat uit circa tien personen.

Het bestuur van de Oudervereniging organiseert diverse schoolse en buitenschoolse activiteiten, zoals de fietstocht aan het begin van het schooljaar, de kerstmarkt, het Jacoba schooldictee, de paasmarkt en het bezoek van Sinterklaas. Sommige activiteiten zijn kostendekkend, zoals de paasmarkt en de boekenbeurs. Andere activiteiten worden gefinancierd uit de vrijwillige ouderbijdrage, zoals het sinterklaasfeest en de sportdag.

De vergaderingen van het bestuur van de Oudervereniging worden namens het team door een leerkracht bijgewoond.

Hieronder vindt u de gedeeltelijke samenstelling van ons huidige bestuur 2022-2023:


- Marieke van Reuler (voorzitter)
- David Bull (penningmeester)  


Contact 
Mocht je meer informatie over de oudervereniging van de Jacobaschool wensen of willen weten of een bestuursfunctie iets voor jou zou zijn, neem dan contact op met een van de leden van het bestuur.

Mocht je ons e-mailadres, dan wel telefoonnummer niet kunnen vinden via andere ouders van school of via het “blauwe boekje”, dan kun je contact opnemen met de directie via info.jacoba@jl.nu

De directie kan je helpen aan onze privégegevens, omdat wij deze liever niet –openbaar- vermelden op deze website.