BUITENSCHOOLSE OPVANG


TSO (TussenSchoolseOpvang)

In het TSO Handboek leest u alles over onze tussenschoolse opvang. U vindt het handboek onder het kopje 'Documenten'. 

NSO (NaSchoolseOpvang)

Voor buitenschoolse opvang na 14.45 uur zijn convenanten gesloten met: Casca en Bumme/Humanitas

Casca BSO Jacoba en Bronstee

Casca BSO biedt op de locatie Jacoba buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 8 jaar van de Jacobaschool. Deze opvang vindt plaats in een gebouw op het schoolplein van de Jacobaschool.
Voor oudere kinderen van de Jacobaschool biedt Casca BSO opvang op de locatie Bronstee aan de Overboslaan. De kinderen gaan onder begeleiding van onze pedagogisch medewerkers lopend van de school naar deze locatie.
De groep van Casca BSO Jacoba bestaat uit maximaal 20 kinderen, onder begeleiding van twee pedagogisch medewerkers. Deze locatie is open op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag en vrijdag is er ook opvang mogelijk, op die dagen gaan alle kinderen naar de locatie Bronstee.

Beleid en werkwijze:
Bij Casca BSO Jacoba kunnen kinderen in een huiselijke sfeer lekker spelen na schooltijd (tot 18:00), op studiedagen van de school en in de schoolvakanties. Tijdens de vakanties is de locatie van 8.00 uur tot 18.00 geopend.  Voor vragen kunt u ook bellen met leidinggevende Martha van der Lem: 023-5483835

Pedagogisch Beleid:
Bij Casca BSO krijgt ieder kind de ruimte om zich in eigen tempo en op eigen wijze te ontwikkelen. Wederzijds respect speelt daarbij een belangrijke rol. Kinderen dingen aanleren kan op verschillende manieren, binnen Casca ligt daarbij het accent vooral op de methode van Thomas Gordon en op het Positief Opvoeden Programma Triple P.

Als u uw kind wilt aanmelden, dan kunt u dat doen via de website www.casca-kinderopvang.nl of u kunt op maandag, dinsdag of vrijdag bellen met Miriam Dik, onze plaatsingsfunctionaris, telefoon 023-5483812.