BUITENSCHOOLSE OPVANG


TSO (TussenSchoolseOpvang)

In het TSO Handboek leest u alles over onze tussenschoolse opvang. U vindt het handboek onder het kopje 'Documenten'. 

NSO (NaSchoolseOpvang)

Voor buitenschoolse opvang na 14.45 uur zijn convenanten gesloten met: Casca en Bumme/Humanitas

Casca BSO Jacoba en Bronstee

Naast de Jacobaschool is de kleinschalige en gezellige BSO de Jacoba van Casca Kinderopvang gevestigd. Dagelijks komen hier kinderen van 4 tot en met 8 jaar plezier maken en ontspannen na een drukke schooldag. Ons vaste en ervaren team zorgt er al jaren voor dat kinderen zich hier thuis voelen. De BSO is klein (30 kinderen) waardoor de aandacht persoonlijk is. We werken leeftijdsgericht en hebben daarom de BSO verdeeld in twee groepen; in het Nest zitten de jongste kinderen en in het Honk zitten de oudere kinderen. Rond hun achtste jaar gaan de Jacoba kinderen door naar de Bikkels groep op onze locatie de Bronstee, hier vlakbij. Daar hebben we de ruimtes helemaal ingericht naar waar kinderen van deze leeftijd behoefte aan hebben. De kinderen gaan onder begeleiding van onze pedagogisch medewerkers lopend van de school naar deze locatie. 

Pedagogisch Beleid
Ieder kind is uniek in aard en aanleg en ontwikkelt zich op eigen wijze en in eigen tempo en wordt als zodanig door ons geaccepteerd en gewaardeerd. Kinderen hebben een veilige en stimulerende omgeving nodig om de wereld te ontdekken en zich te ontwikkelen tot een sociaal, emotioneel en zelfstandig functionerend individu. We zorgen dat we aansluiten bij de belevingswereld en de individuele behoeften van een kind. We werken volgens de methode van Thomas Gordon; een communicatiemethode om effectief met kinderen te kunnen communiceren zodat zij zich goed begrepen voelen. 

Praktische informatie
Openingstijden: Ma/ di / do tot 18.00 uur (Verlengde opvang tot 18.30 uur mogelijk) op woensdag en vrijdag is de opvang op onze locatie de Bronstee vlakbij.
Telefoonnummer planning: 023-5483812
Bekijk op onze website meer informatie https://casca-kinderopvang.nl/bso/bso-jacoba