JACOBAFONDS


Het Jacobafonds bestaat sinds 1976 met als hoofddoel het verschaffen van middelen aan de Jacobaschool waaruit extra formatie deels kan worden bekostigd. Daarnaast kan het Jacobafonds incidenteel een bijdrage aan de school leveren voor extra leermiddelen.

In de praktijk betekent dit dat het Jacobafonds het mogelijk maakt dat alle kinderen dramalessen krijgen door een groepsleerkracht te vervangen. Daarnaast wordt extra ondersteuning aan kinderen deels uit de bijdrage van het Jacobafonds betaald. Deze ondersteuning wordt gegeven aan kinderen die extra aandacht of uitdaging nodig hebben op bijvoorbeeld het gebied van taal, rekenen en lezen.

De leerkracht kan zo in de groep ook voldoende aandacht geven aan alle leerlingen. Alle kinderen uit groep 1 t/m 8 maken op deze manier gebruik van de bijdrage van het Jacobafonds. Ouders, kinderen en teamleden zijn zeer enthousiast over deze belangrijke en waardevolle toevoegingen aan het onderwijs op onze school.

De Jacobaschool vindt het erg belangrijk dat deze lessen en ondersteuning gegeven blijven worden. Ze zijn inmiddels ook niet meer weg te denken uit het lesprogramma. Om die reden is het ook belangrijk dat alle ouders de bijdrage voor het Jacobafonds betalen. Hoewel de bijdrage aan het fonds formeel vrijwillig is, wordt deze gelukkig door nagenoeg alle ouders voldaan.  De eerlijkheid gebied ons te zeggen dat wij daar gezien het belang van de extra lessen ook eigenlijk op rekenen.
De kosten voor het Jacobafonds bedragen ongeveer € 80.00 euro per kind per jaar. Dit is een richtlijn: alle bedragen, hoger of lager, zijn van harte welkom.

U wordt op onze site regelmatig op de hoogte gehouden over de stand van zaken. Als u vragen heeft over het Jacobafonds, spreekt u dan gerust een van ons aan.

Het Jacobafonds:
Birgit van Greunsven (voorzitter en beheerder)