Aanmeld- en inschrijfprocedure Heemsteedse basisscholen


Inleiding
In Heemstede zijn 10 basisscholen. Samen staan zij voor goed en passend onderwijs voor ieder kind.
Hieronder leest u hoe de aanmeld- en inschrijfprocedure van deze basisscholen is georganiseerd.

Aanmelden
Vanaf de geboorte van uw kind kunt u zich oriënteren op een passende basisschool en uw interesse kenbaar maken.
Op de websites van de scholen is te vinden hoe het proces m.b.t. kennismaken en rondleiden van de betreffende school is geregeld. Voor de Jacobaschool geldt dat u (op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag) telefonisch contact opneemt met onze directeur Anouk Woudman (023-5475371) om uw interesse kenbaar te maken.

Wanneer u een definitieve keuze voor een basisschool heeft gemaakt, kunt u uw kind aanmelden op een school.
Dit aanmelden kan pas als uw kind 3 jaar oud is. U kunt uw kind maar op één basisschool inschrijven.  Als er plek is op de betreffende basisschool ontvangt u een inschrijfformulier. Op sommige scholen is er een wachtlijst.

Let op: Meld uw kind altijd schriftelijk aan, want alleen dan is de aanmelding formeel. Zijn er bijzonderheden in de ontwikkeling van uw kind? Meld dat dan bij aanmelding aan de school. 

De toelatingsprocedure
Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te reageren. De school beslist of uw kind wordt toegelaten en laat u dat schriftelijk weten. In sommige situaties kan de school deze periode met 4 weken verlengen.

Starten op de basisschool
Als uw kind is toegelaten tot een basisschool, kan uw kind op 4-jarige leeftijd starten.
Meestal is het ook mogelijk om voor de 4e verjaardag alvast te wennen op school. Van de school hoort u hoe dit in zijn werk gaat.

Wachtlijst
Het kan zijn  dat de school al vol is als u uw kind aanmeldt. Sommige scholen hanteren dan een wachtlijst. Het is dan raadzaam om uw kind tijdig aan te melden op een andere basisschool waar wel plek is. Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland stelt maandelijks een lijst op met beschikbare plekken van basisscholen in de regio. 

Dit document is opgesteld door directeuren van de Heemsteedse basisscholen in samenwerking met de gemeente Heemstede - februari 2022.