Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben: Day a Week School

Wanneer bovenbouw leerlingen van onze school behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat zij dagelijks op school en/of via een plusgroep aangeboden krijgen, biedt onze school de mogelijkheid om een dag per week naar de Day a Week School (DWS) te gaan. Wanneer de school verwacht dat dit passend voor uw kind is, nemen wij contact met u op.

De school selecteert enkele kinderen die hiervoor in aanmerking komen op basis van een aantal criteria. Hiervoor is een speciale identificatie- en selectieprocedure beschikbaar. We spreken dan over cognitief talentvolle kinderen met een sterk creatief denkvermogen.

DWS-leerlingen uit de regio waar onze school onder valt, gaan naar locaties in Aerdenhout en Haarlem-Oost. Dit aanbod wordt sinds 2017 verzorgd door Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland.

Lees meer over de DWS via:  http://www.jl.nu/DWS